Muitas un nodokļu konsultācijas

 

MuitasLietas nodokļu konsultantu pieredze ir uzkrāta vairāk kā 10 gadus strādājot VID, gan arī vairāk kā 10 gadus pārstāvot mūsu klientus attiecībās ar Muitas iestādēm Latvijā, citās ES dalībvalstīs un trešajās valstīs.

Mūsu specializācija ietver konsultācijas un juridisko palīdzību šādās jomās:

 • Muitas atļauju saņemšana (muitas noliktava, pagaidu uzglabāšanas vieta, atzītais uzņēmējs, akcīzes noliktava,  ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR), atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statuss, vispārējais galvojums un tā samazināšana, u.c.), nepieciešamo dokumentu sagatavošana, metodiku izstrāde;
 • Muitas iestāžu veiktajās pārbaudēs, tai skaitā administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās (sadarbībā ar zverinātu advokātu, kad nepieciešams)
 • VID pārbaudēs un auditos;
 • VID lēmumu apstrīdēšanā iestādē un pārsūdzībā tiesā, kā arī dokumentu sagatavošanā un  pārstāvībā ES tiesā.

 

Sniedzam visa veida muitas konsultācijas – analīze, rakstveida, mutvārdu konsultācijas kas saistītas ar:

 • muitas iestādē iesniedzamo dokumentu pārbaudi – gan pirms dokumentu iesniegšanas, gan arī pēc to iesniegšanas, veicot iekšēju komersanta muitas dokumentu atbilstības pārbaudi;
 • nodokļu piemērošanu (PVN,  Akcīzes nodoklis, Muitas nodoklis);
 • muitas maksājumu apmēra noteikšanu un piemērošanu;
 • preču muitas statusu, izcelsmi un vērtību;
 • muitas deklarāciju noformēšanu;
 • muitas iestāžu pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesu;
 • visu veidu pēcmuitošanas pārbaužu lietām, t.sk. muitas audits un muitas deklarāciju pārbaudēm;
 • muitas iestāžu fiksēto neatbilstību vai pārkāpumu gadījumiem, t.sk.administratīvo pārkāpumu lietām;
 • personu pārstāvību VID (galvenokārt Muitas iestādēs un Nodokļu un Muitas policijā).