Muitas un nodokļu konsultācijas

 

MuitasLietas nodokļu konsultantu pieredze ir uzkrāta vairāk kā 10 gadus strādājot VID, gan arī vairāk kā 10 gadus pārstāvot mūsu klientus attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Mūsu specializācija ietver konsultācijas un juridisko palīdzību šādās jomās:

 • Muitas atļauju saņemšana (muitas noliktava, pagaidu uzglabāšanas vieta, atzītais uzņēmējs, akcīzes noliktava, vienkāršotā deklarācija, ieraksti deklarētāja reģistros, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statuss, galvojums un tā samazināšana, u.c.), nepieciešamo dokumentu sagatavošana, metodiku izstrāde;
 • Muitas iestāžu veiktajās pārbaudēs;
 • VID pārbaudēs un auditā;
 • VID lēmumu apstrīdēšanā iestādē un pārsūdzībā tiesā, kā arī dokumentu sagatavošanā un  pārstāvībā ES tiesā.

 

Sniedzam visa veida muitas konsultācijas – analīze, rakstveida, mutvārdu konsultācijas kas saistītas ar:

 • nodokļu piemērošanā (PVN,  Akcīzes nodoklis, Muitas nodoklis, UIN u.c.);
 • muitas maksājumu apmēra noteikšanu un piemērošanu;
 • preču muitas izcelsmi;
 • muitas vērtību;
 • muitas deklarāciju noformēšanu;
 • muitas iestādē iesniedzamo dokumentu pārbaudi – gan pirms dokumentu iesniegšanas, gan arī pēc to iesniegšanas, veicot iekšēju komersanta muitas dokumentu atbilstības pārbaudi;
 • muitas iestāžu pieņemto lēmumu izpildes, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas procesu;
 • visu veidu pēcmuitošanas pārbaužu lietām, t.sk. muitas audits un muitas deklarāciju pārbaudēm;
 • muitas iestāžu fiksēto neatbilstību vai pārkāpumu gadījumiem, t.sk.administratīvo pārkāpumu lietām;
 • uzziņu un saistošo izziņu par tarifu un izcelsmi saņemšanu;
 • personu pārstāvību VID (t.sk. Muitā un Finanšu policijā).