1.oktobrī uzsāk nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.

Saskaņā ar spēkā stājušos Nodokļu atbalsta likumu un Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 “Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” ar šā gada 1.oktobri tiek uzsākta nodokļu atbalsta pasākuma īstenošana.

Nodokļu atbalsta pasākums nozīmē iespēju vienu reizi veikt pasākumu nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā. Nodokļu atbalsta pasākums tiek piemērots nodokļu maksājumiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī un kas nav samaksāti līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai, t.i. līdz 2012.gada 1.oktobrim.

Lai izmantotu nodokļu atbalsta pasākumu nodokļu maksātājam jāiesniedz informācijas pieprasījums nodokļu  administrācijai par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumiem sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.septembri. Atbildi uz šādu informācijas pieprasījumu nodokļu administrācijai jāsniedz 10 darba dienu laikā.

Pēc nodokļu administrācijas atbildes saņemšanas nodokļu maksātājam jāsniedz nodokļu administrācijai iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā.

Tiesības iesniegt iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā nodokļu maksātājiem ir līdz 2012.gada 31.decembrim.