Jauni normatīvie akti muitas jomā.

Saistībā ar jaunajiem Muitas normatīvajiem aktiem, kas stājušās spēkā 2016.gada 1.maijā, kad piemērojams kļuva Savienības muitas kodekss, kā arī 2016.gada 5.jūlijā spēkā stājies Muitas likums,  šā gada septembrī stājušies spēkā šādi normatīvie akti muitas jomā: Muitas atļauju noteikumi. Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 „Muitas atļauju noteikumi” nosaka kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »