Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.

Jau no 2011.gada 1.janvāra personām pirms preču ievešanas vai izvešanas ir pienākums iesniegt muitas iestādei attiecīgi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tā kā kopsavilkuma deklarācija netiek pielīdzināta nodokļu deklarācijai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un tās pamatmērķis ir dot iespēju muitas iestādēm veikt riska analīzi pirms preču uzrādīšanas muitā, nekādas likumos noteiktās sankcijas par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu netika noteiktas, kas nepārprotami radīja situāciju, kad kopsavilkuma deklarācijas noteiktajā termiņā pirms preču uzrādīšanas muitā netika iesniegtas.

Ar šā gada 1.janvāri spēkā stājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) norma, ar kuru tiek noteikts administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā. Turpmāk APK 201.10 pants ir papildināts ar normu par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā. Par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā ir noteikts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods no 5 līdz 50 latiem, savukārt, ja kopsavilkuma netiek iesniegta atkārtoti gada laikā, tad administratīvais sods ir noteikts no 50 līdz 100 latiem.

Neskatoties uz to, ka komersanti nereti nepiegriež pienācīgu vērību kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai likumā noteiktajos termiņos, jāņem vērā, ka atkārtota administratīva soda piemērošana gada laikā var būt kā šķērslis dažādu muitas atļauju un muitas vienkāršojumu saņemšanai un spēkā esamībai.