Aktuālais par sankciju piemērošanu – uz 12.09.2023.

Eiropas atbildīgās institūcijas uz Krievijas karadarbības uzsākšanu Ukrainā ir reaģējušas ar virkni ekonomiska un civila rakstura sankciju ieviešanu pret Krieviju un Baltkrieviju

Uz šo brīdi ir ieviesti vairāk kā 40 sankciju režīmi, daļu no tiem pieņēmusi ANO, daļu Eiropas Savienība.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. pants nosaka, ka ANO noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas un ES regulās noteiktās sankcijas ir sasitošas un tieši piemērojamas Latvijā.

Ierobežojumi preču kustībai ar Krieviju ir noteikti Regulā 833/2014, kura regulāri tiek papildināta ar jauniem sankciju veidiem, tāpēc, skatot regulu ES oficiālajā vietnē eur-lex.europa.eu ir būtiski pievērst uzmanību dokumenta konsolidētajai versija vai versijai uz attiecīgo notikuma datumu. Šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka regulas konsolidētā versija nav pieejama uzreiz pēc izmaiņu spēkā stāšanās, bet tiek publicēta vēlā nekā grozījumi regulā.

Ierobežojumi attiecībā uz fiziskajām un juridiskajām personām noteikti Regulā 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Ierobežojumi preču kustībai ar Baltkrieviju ir noteikti Regulā 765/2006.

Normatīvajos aktos ir iekļautas ne tikai preču grupas pēc to kombinētās nomenklatūras kodiem, bet arī pēc preču pielietojuma, nosūtītāja un saņēmēja.

Muitaslietas.lv jau iepriekš ir publicēja vietnes, kurās visērtāk meklēt sev interesējošos jautājumus par sankciju piemērošanu, bet ņemot vērā sankciju aktualitāti katru dienu, zemāk norādīti pieejamie avoti:

https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi

https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_lv

Informācija par piemērojamām sankcijā konkrētiem preču kodiem pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā ITVS https://itvs.vid.gov.lv/ sadaļā: Pasākumi – Preču kodam, ievadot preču kodu, piemērojamo procedūru un valsti no/uz kuru prece tiek pārvietota.

Kā būtisks papildavots sankciju piemērošanas jomā izmantojamas Eiropas Komisijas publicētās vadlīnijas sankciju piemērošanā, kas apkopotas kā atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un to konsolidētā versija pieejama šeit:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/faqs-sanctions-russia-consolidated_en_0.pdf

Informācija par atsevišķās jomās piemērojamām sankcijām ir skatāma vietnē

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine/frequently-asked-questions-sanctions-against-russia_en

Lūdzu sazinieties ar mums gadījumā, ja rodas neskaidrības vai nepieciešamība saņemt konsultācijas sankciju piemērošanā muitas jomā.

Ar cieņu

Muitaslietas.lv