ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.

Šā gada 20.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, kur noteikts, ka līdz ar jaunas funkcionalitātes ieviešanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas e-muitas sistēmu sadaļā (EMDAS), paredzēts atteikties no vēsturiskās muitas deklarēšanas sistēmas ASYCUDA++ lietošanas un importa deklarācijas, kas šobrīd tiek iesniegtas ASYCUDA++ sistēmā būs jāiesniedz e-muitas sistēmās, izmantojot VID EDS. Līdz ar to ASYCUDA++ tiks izmantota līdz brīdim, kad attiecīgās muitas procedūras deklarēšana būs pieejama e-muitas sistēmā. Šāds uzlabojums atvieglos preču deklarēšanas kārtību, jo arī importa procedūru muitas deklarācijas tiks uzskatītas par elektroniski parakstītām un tās vairs nebūs jāiesniedz muitas iestādei papīra formātā. Tāpat paredzēts nodrošināt iespēju pievienot importa deklarācijām ieskanētus deklarācijas pavaddokumentus, elektroniski iesniegt vienkāršotās importa deklarācijas u.c.

Lai varētu izmantot jaunās e-muitas sistēmu funkcijas, nepieciešams pieslēgt IKS sistēmas lietošanu EDS.

MK noteikumu projekts šobrīd paredz, ka noteikumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. MK noteikumi vēl jāapstiprina MK sēdē.