Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.

Līdz ar pāreju uz eiro valūtu, ir veiktas izmaiņas arī preču ievešanu regulējošajos normatīvajos aktos.

No 2014.gada 1.janvāra nemaksājot muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, vienai fiziskajai personai (ceļotājam) atļauts ievest preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ir:

1) 300 eiro, ja persona ieceļo pa sauszemi vai

2) 433 eiro, ja persona ieceļo ar gaisa vai jūras transportu vai

3) 285 eiro, ja persona ir jaunāka par 15 gadiem, neatkarīgi no transporta veida.

 

Atbrīvojums precēm piemērojams tikai, ja persona preces ieved  neregulāri savām personiskajām vai ģimenes vajadzībām.

 

Iepriekš norādītajā vērtībā neiekļauj preču vērtību, kuru ceļotājs ieved uz laiku vai ieved atpakaļ pēc pagaidu izvešanas, ceļotāja personiskajām vajadzībām nepieciešamo zāļu vērtību, kā arī turpmāk minētos akcīzes preču daudzumus, kas nav mainījušies, salīdzinot ar 2013.gadu:

Tabakas izstrādājumi.

Ieceļojot pa sauszemi (gājēji, autobraucēji, vilcienu pasažieri un tml.) vai ar ūdenstransportu vienu reizi diennaktī:

–          40 cigaretes vai

–          20 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem) vai

–          10 cigārus vai

–          50 gramus smēķējamās tabakas vai

–          tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

Ieceļojot ar aviotransportu:

–          200 cigaretes vai

–          100 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem), vai

–          50 cigārus, vai

–          250 gramus smēķējamās tabakas, vai

–          tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

Alkoholiskie dzērieni:

–          1 litru destilētu dzērienu un alkohola, ja alkohola saturs pārsniedz 22%; nedenaturētu etilspirtu ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% un vairāk vai

–          2 litrus destilētu dzērienu, alkohola un aperitīvu uz vīna vai alkohola bāzes, kuru alkohola saturs nepārsniedz 22%; dzirkstošo vīnu, deserta (liķiera) vīnu;

–          iepriekšējos punktos minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;

–          4 litrus nedzirkstošo (negāzēto) vīnu;

–          16 litrus alus.

Degviela:

–          transportlīdzekļa degvielas standarta tvertnē;

–          degvielas pārvietojamās tvertnēs – ne vairāk kā 10 litrus vienam transportlīdzeklim.

Ja ievedamo akcīzes preču daudzums pārsniedz noteikto daudzuma vai laika ierobežojumu, personai jāmaksā muitas nodoklis, PVN un akcīzes nodoklis par pārsniegto preču daudzumu.