Atvieglos administratīvo slogu komersantiem

Ministru kabinets 17.maija sēdē pieņēmis grozījumus MK 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, samazinot elektroniski iesniegto muitas deklarāciju un to pavaddokumentu glabāšanas termiņu no pieciem uz trīs gadiem. Šāda norma atvieglos noteikto dokumentu uzglabāšanu visiem tiem komersantiem, kas citas personas uzdevumā elektroniski iesniedz muitas deklarācijas.

17.maijā MK atbalstījis arī grozījumu izdarīšanu MK 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 „Pirmsmuitošanas darbību noteikumi”. Grozījumi paredz svītrot no MK noteikumiem normu par pagaidu uzglabāšanas vietas nomas līgumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā. Līdz šim šāda MK noteikumos iekļautā prasība uzlika par pienākumu reģistrēt jebkura termiņa nomas līgumu zemesgrāmatā, arī līgumus, kas noslēgti uz ierobežotu termiņu, līdz ar to radot situāciju, ka zemesgrāmatā jāreģistrē ikviens nomas līguma pagarinājums, kas nepārprotami prasīja papildus laiku un līdzekļus pagaidu uzglabāšanas vietas turētājiem.