BREXIT ietekme uz preču kustību.

Sakarā ar šā gada 31.janvārī notikušo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un panākto vienošanos par pārejas periodu, laikā līdz 2020.gada 31.decembrim preču apritē ar Lielbritāniju tiek saglabāta iepriekš spēkā esošā kārtība.

Lai arī Lielbritānija vairs nav ES dalībvalsts, nekādi tirdzniecības politikas pasākumi precēm netiek piemēroti. Tas nozīmē, ka preču pārvietošanai uz un no Lielbritānijas jānoformē tādi paši dokumenti, kā tas tika darīts iepriekš un nekādas muitas formalitātes nav jākārto.

Ieskatam par preču kustību pēc BREXIT, informatīvos nolūkos iespējams skatīt pievienoto prezentāciju BREXIT seminars 17102019.