Pārkāpumi Muitas jomā un to lietvedība.

Šā gada 1.jūlijā spēkā ir stājies jaunais Administratīvās atbildības likums (AAL). Vienlaikus spēku zaudē Latvijas Administratīvo Pārkāpumu Kodekss (LAPK). Līdz ar AAL spēkā stāšanos lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās norit saskaņā ar tā jaunajām normām, bet konkrēti pārkāpumu veidi un soda apmēri ir noteikti Muitas likuma 29.pantā. Jaunās normas naudas soda apmēru nosaka nevis eiro naudas …

Continue reading ‘Pārkāpumi Muitas jomā un to lietvedība.’ »

COVID-19 globālā uzliesmojuma kontekstā – individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nepieciešama eksporta atļauja

Reaģējot uz COVID-19 pandēmiju pasaulē un individuālo aizsardzības līdzekļu trūkumu, Eiropas Komisija pieņēmusi Īstenošanas Regulu 2020/402 (spēkā sešas nedēļas no 15.03.2020.) un izdevusi Komisijas Ieteikumu 2020/403 par prasībām individuālo aizsardzības līdzekļu eksportam. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/402 pieejama šeit : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1585237398472&uri=CELEX:32020R0402 KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2020/403 pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1585238190581&uri=CELEX:32020H0403

Vienošanās ar VID saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu – arī par muitas maksājumu parādu.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”41.pants paredz vienošanās slēgšanas iespēju starp VID un nodokļu maksātāju nolūkā izbeigt tiesisku strīdu gadījumā, ja VID nodokļu maksātājam ir noteicis papildus maksājumus budžetā, kas aprēķināti nodokļu audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 2.panta piekto daļu šā likuma normas attiecināmas uz muitas nodokli un …

Continue reading ‘Vienošanās ar VID saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu – arī par muitas maksājumu parādu.’ »

BREXIT ietekme uz preču kustību.

Sakarā ar šā gada 31.janvārī notikušo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un panākto vienošanos par pārejas periodu, laikā līdz 2020.gada 31.decembrim preču apritē ar Lielbritāniju tiek saglabāta iepriekš spēkā esošā kārtība. Lai arī Lielbritānija vairs nav ES dalībvalsts, nekādi tirdzniecības politikas pasākumi precēm netiek piemēroti. Tas nozīmē, ka preču pārvietošanai uz un no Lielbritānijas jānoformē …

Continue reading ‘BREXIT ietekme uz preču kustību.’ »

Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās

2019.gada 17.aprīlī sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri ifinanses.lv notiks kārtējais seminārs Aktualitātes Muitas lietās. Seminārā kā vienmēr tiks aplūkotas vispārīgās Muitas lietas regulējošās tēmas, kā arī uzmanība tiks veltīta aktuālajai muitas atļauju tēmai – AEO, vispārējais galvojums un tā samazināšana, atzītais nosūtītājs/saņēmējs, muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas. Apskatīsim atļauju kritērijus un to izpildes nosacījumus. Semināra programmā …

Continue reading ‘Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās’ »

Jauni normatīvie akti muitas jomā.

Saistībā ar jaunajiem Muitas normatīvajiem aktiem, kas stājušās spēkā 2016.gada 1.maijā, kad piemērojams kļuva Savienības muitas kodekss, kā arī 2016.gada 5.jūlijā spēkā stājies Muitas likums,  šā gada septembrī stājušies spēkā šādi normatīvie akti muitas jomā: Muitas atļauju noteikumi. Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 „Muitas atļauju noteikumi” nosaka kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »

Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājusies arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, ar ko noteikta preču kombinētā nomenklatūra 2017.gadam. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un …

Continue reading ‘Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.’ »