Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās

2019.gada 17.aprīlī sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri ifinanses.lv notiks kārtējais seminārs Aktualitātes Muitas lietās. Seminārā kā vienmēr tiks aplūkotas vispārīgās Muitas lietas regulējošās tēmas, kā arī uzmanība tiks veltīta aktuālajai muitas atļauju tēmai – AEO, vispārējais galvojums un tā samazināšana, atzītais nosūtītājs/saņēmējs, muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas. Apskatīsim atļauju kritērijus un to izpildes nosacījumus. Semināra programmā …

Continue reading ‘Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās’ »

Jauni normatīvie akti muitas jomā.

Saistībā ar jaunajiem Muitas normatīvajiem aktiem, kas stājušās spēkā 2016.gada 1.maijā, kad piemērojams kļuva Savienības muitas kodekss, kā arī 2016.gada 5.jūlijā spēkā stājies Muitas likums,  šā gada septembrī stājušies spēkā šādi normatīvie akti muitas jomā: Muitas atļauju noteikumi. Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 „Muitas atļauju noteikumi” nosaka kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »

Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājusies arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, ar ko noteikta preču kombinētā nomenklatūra 2017.gadam. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un …

Continue reading ‘Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.’ »

Zudumu normas muitas uzraudzībā esošām precēm.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.861 „Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm” ir noteiktas nefasēto produktu zudumu normas.   MK noteikumos noteikti dabisko zudumu apmēri, to aprēķināšanas un faktiskā zuduma noteikšanas kārtība. MK noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 1.janvārī.  

Aktualitātes nodokļu parādu nomaksas jomā.

Šā gada 1.oktobrī spēkā ir stājušies grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem pamatā ir veikti grozījumi normās, kas attiecas uz nodokļu parādu nomaksu, arī gadījumos, kad VID jau ir uzsācis nodokļu parādu piedziņu. Sadalīšana uz 5 gadiem. Grozījumi paredz pagarinātu termiņu audita rezultātā aprēķināto maksājumu nomaksai. Ja līdz 1.oktobrim bija spēkā norma – …

Continue reading ‘Aktualitātes nodokļu parādu nomaksas jomā.’ »

Muitas procedūrai – tranzīts – jauns regulējums.

2014.gada 17.oktobrī spēkā stājas Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.603 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekšējie MK noteikumi par tranzīta procedūras piemērošanu (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1135). Būtiskākās izmaiņas jaunajā normatīvajā aktā ir šādas: TIR pilnvarotā nosūtītāja regulējums, kas dod tiesības personām, kas saņēmušas VID atļauju, …

Continue reading ‘Muitas procedūrai – tranzīts – jauns regulējums.’ »

Par pārkāpumiem muitas jomā.

  Finanšu ministrija šā gada 3.jūlijā ir izdevusi Instrukciju „Muitas lietu jomā izmantotā nosacījuma „smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi” piemērošanas instrukcija”. Instrukcijā iekļauti kritēriji ES normatīvajos aktos muitas jomā lietotā termina „smagi, nopietni vai atkārtoti noteikumu pārkāpumi” piemērošanai. Instrukcija pieejama šeit:  FM instrukcija_smagi un atkartoti muitas sodi

Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.

  Likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktās akcīzes nodokļa likmes: Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem: 1) alum (par 100 litriem) — 3,10 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 5,69 euro par 100 litriem alus; 2) vīnam (par 100 litriem) — 64,03 euro; 3) raudzētajiem dzērieniem (par …

Continue reading ‘Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.’ »