Aktualitātes muitas normatīvajos aktos.

MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu 2011.gada maijā – septembrī pieņemtajos normatīvajos aktos muitas jomā. Galvojumu piemērošana. 2011.gada 10.septembrī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.691 “Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Lai arī 2010.gada nogalē jau tika izdoti jauni MK noteikumi muitas galvojumu piemērošanai (Nr.1134), to piemērošanas rezultātā ir konstatēta nepieciešamību precizēt muitas galvojumu piemērošanas normas, …

Continue reading ‘Aktualitātes muitas normatīvajos aktos.’ »

Atvieglos administratīvo slogu komersantiem

Ministru kabinets 17.maija sēdē pieņēmis grozījumus MK 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, samazinot elektroniski iesniegto muitas deklarāciju un to pavaddokumentu glabāšanas termiņu no pieciem uz trīs gadiem. Šāda norma atvieglos noteikto dokumentu uzglabāšanu visiem tiem komersantiem, kas citas personas uzdevumā elektroniski iesniedz muitas deklarācijas. 17.maijā MK atbalstījis arī …

Continue reading ‘Atvieglos administratīvo slogu komersantiem’ »

Nodokļu atbalsta pasākuma ieviešana.

8.martā Ministru kabinets apstiprinājis Finanšu ministrijas izstrādāto vienreizējo Nodokļu atbalsta pasākumu (Informatīvais ziņojums) – nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Iespēju dzēst nokavējuma naudu un soda naudu 90% apmērā paredzēts attiecināt uz noteiktu nodokļu parādiem, kas radušies līdz 2010.gada 1.jūlijam. Nodokļu atbalsta pasākumu paredzēts …

Continue reading ‘Nodokļu atbalsta pasākuma ieviešana.’ »

Jauna kārtība viltoto preču ievešanas kontrolei.

11.februārī stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.112 intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu veikšanai muitā „Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai”, kuri aizstāj iepriekš spēkā esošos MK noteikumus Nr.749. Jaunie MK noteikumi paredz, ka gadījumā, ja viltoto preču ievedējs ir noslēdzis vienošanos ar attiecīgās preču zīmes īpašnieku vai tā pārstāvi (tiesību subjekts) …

Continue reading ‘Jauna kārtība viltoto preču ievešanas kontrolei.’ »

Jauni normatīvie akti muitas jomā.

2010.gada nogalē un šā gada sākumā stājušies spēkā vairāki normatīvie akti muitas lietu jomā. MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu jaunākajā normatīvajā regulējumā. Galvojumu piemērošana. 2010.gada 29.decembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1134 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Kā jau tika informēts 2010.gada vasarā, tad iepriekš spēkā esošie MK noteikumi, kas regulēja galvojumu …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »

Senāts atcēlis dubultā soda uzlikšanu.

Šā gada 22.novembrī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, skatot administratīvo lietu atcēlis nodokļu maksātājam piemēroto nodokļu soda naudu par izdarīto pārkāpumu, par kuru piemērots arī soda pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK). Lietas būtība: personai par muitas normatīvo aktu neievērošanu tika aprēķināti maksājumi valsts budžetam, kā arī noteikta soda nauda 100% apmērā. Vienlaikus ar nodokļu …

Continue reading ‘Senāts atcēlis dubultā soda uzlikšanu.’ »

Nodokļu deklarāciju iesniegšana no 2011.gada 1.janvāra.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām”  pārejas noteikumu 97.punkts, kas nosaka, ka elektroniskā veidā iesniegtās nodokļu un informatīvās deklarācijas tiek uzskatītas par iesniegtām termiņā, ja VID tās saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa ir spēkā līdz 2011.gada 1.janvārim. Turpmāk visas nodokļu vai informatīvās deklarācijas jāiesniedz konkrētajos nodokļu likumos noteiktajos termiņos. Tāpat nodokļu maksātājiem …

Continue reading ‘Nodokļu deklarāciju iesniegšana no 2011.gada 1.janvāra.’ »

Jauni Ministru kabineta noteikumi par vienkāršojumiem muitas jomā.

2010.gada 24.novembrī stājušies spēkā Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu. Noteikumi attiecas uz komersantiem, kas saņēmuši vai turpmāk saņems vienkāršoto procedūru atļauju, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu. Jaunie noteikumi stāsies …

Continue reading ‘Jauni Ministru kabineta noteikumi par vienkāršojumiem muitas jomā.’ »

Izstrādāti grozījumi likumā par PVN.

2010.gada 12.oktobrī Ministru Kabinets atbalstījis Finanšu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, paredzot likumā noteikt atbrīvojumu no PVN komerciālam preču importam (arī pasta sūtījumiem), ja šo preču vērtība nepārsniedz 10 eiro. Šis preces vērtības ierobežojums attieksies tikai uz komerciāliem sūtījumiem, savukārt uz preču importu nekomerciālām vajadzībām tiek saglabāti iepriekš noteiktie preču vērtības ierobežojumi …

Continue reading ‘Izstrādāti grozījumi likumā par PVN.’ »

Izstrādāti jauni normatīvie akti muitas jomā.

MK noteikumu projekts par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai. 2010.gada 22.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu projekts par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai. Minētie noteikumi aizstās līdz 2010.gada 6.jūlijam spēkā esošos MK noteikumus Nr.1005. Projektā ir iekļautas normas par visu muitošanas procesā administrējamo nodokļu – muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa – …

Continue reading ‘Izstrādāti jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »