Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.

Nodokļu administrācijas kompetencē ietilpst nodokļu kontroles pasākumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz nodokļu administrācijai iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu kontroli, tiek veikts nodokļu audits un datu atbilstības pārbaudes. Muitas iestāžu administrēto nodokļu maksājumu kontrole tiek pakļauta vispārējai nodokļu kontroles kārtībai, kas noteikta nacionālajos normatīvajos aktos, un konkrēti likumā „Par nodokļiem …

Turpināt lasījums ‘Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.’ »

Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

150 eiro Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskās un juridiskās personas ir atbrīvotas no muitas nodokļa nomaksas par precēm, kas tiek sūtītas pa pastu. Šis noteikums piemērojams pasūtījumiem no interneta veikaliem. Atbrīvojums neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām, tualetes ūdeņiem, tabaku un tabakas izstrādājumiem. 22 eiro Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu  ar 2013.gada 1.javnvāri …

Turpināt lasījums ‘Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis’ »

Preču klasifikācija un Saistošā izziņa par tarifu.

Kā viens no būtiskākajiem preču muitošanas priekšnosacījumiem ir preču klasificēšana, izmantojot īpaši izveidotus preču kodus. Preču muitas kods norāda uz precēm piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem un jo īpaši tas attiecas uz aprēķināmo muitas nodokļu apmēru. Preču klasifikācija. Preces, kuras tiek ievesta ES, muitas vajadzībām tiek klasificētas atbilstoši vienotai preču nomenklatūrai, kas regulēta ar Eiropas Padomes …

Turpināt lasījums ‘Preču klasifikācija un Saistošā izziņa par tarifu.’ »

Muitas audits un muitas deklarāciju pārbaude.

Muitas iestādes pamatā veic divu veidu pēcmuitošanas pārbaudes – muitas auditu un muitas deklarāciju pārbaudi pēc preču izlaišanas. Šī pārbaužu veikšana un arī to kārtība un darbību secība ir noteikta normatīvajos aktos. Pārbaudes drīkst veikt trīs gadu laikā pēc deklarāciju noformēšanas. Katrā no šādām pārbaudēm muitas iestādei  jādod personai iespēju izteikt savu viedokli un nepieciešamības …

Turpināt lasījums ‘Muitas audits un muitas deklarāciju pārbaude.’ »

Preču muitas vērtība un tajā iekļaujamie izdevumi.

Lai aprēķinātu maksājamo muitas maksājumu (muitas nodoklis, PVN) apmēru par preču ievešanu, par pamatu tiek ņemta preču muitas vērtība. Sešas metodes. Preču muitas vērtība muitas vajadzībām tiek noteikta pēc sešām secīgi piemērojamām metodēm. Metožu piemērošanas secība ir stingri reglamentēta un katru nākamo metodi piemēro tikai gadījumā, ja iepriekšējās metodes piemērot nav iespējams, t.i. 2.metode ir …

Turpināt lasījums ‘Preču muitas vērtība un tajā iekļaujamie izdevumi.’ »

Rokasgrāmatas.

Muitaslietas.lv turpmāk šajā sadaļā piedāvā praktiskajā muitošanas darbā pielietojamu un noderīgu materiālu dažādu muitas normatīvo aktu piemērošanā. Jau iepriekš tika publicēta rokasgāmata ievešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšanai, tā turpmāk pieejama arī šajā sadaļā. IM kopsavilkuma deklarācija . Muitaslietas.lv publicē izvešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšanas rokasgrāmatu. EX kopsavilkuma deklarācija. Praktisks materiāls kravu noformēšanai muitas iestādē, izmantojot TIR karneti. …

Turpināt lasījums ‘Rokasgrāmatas.’ »

Kopsavilkuma deklarācija.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām 2011.gada 1.janvārī beidzas pārejas periods, kad ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšana muitas iestādē nav obligāta. Līdz ar to no 2011.gada 1.janvāra muitas iestādē iesniedzama ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācija. Šādas kopsavilkuma deklarācijas ir dokuments, ko iesniedz pirms preču ievešanas Kopienas muitas teritorijā vai preču izvešanas no Kopienas …

Turpināt lasījums ‘Kopsavilkuma deklarācija.’ »

EORI numurs

Lai nodrošinātu vienotu fizisko un juridisko personu identificēšanu muitas iestādēs visā Eiropas Savienībā, ar normatīviem aktiem ir noteikts, ka tiek izmantots EORI numurs. EORI ir Eiropas Kopienā unikāls numurs, ko piešķir dalībvalsts muitas dienests. EORI nozīmē – Economic Operators Registration and Identification. EORI numura noteikšana Latvijā ir regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.333. EORI numurs …

Turpināt lasījums ‘EORI numurs’ »

Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

150 eiro Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskās un juridiskās personas ir atbrīvotas no muitas nodokļa nomaksas par precēm, kas tiek sūtītas pa pastu. Šis noteikums piemērojams pasūtījumiem no interneta veikaliem. Atbrīvojums neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām, tualetes ūdeņiem, tabaku un tabakas izstrādājumiem. 10 eiro Saskaņā ar grozījumiem likumā ” Par pievienotās vērtības nodokli”  …

Turpināt lasījums ‘Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis’ »