Muitas kontrole

Tas ir darbību kopums, ko veic muitas iestādes nolūkā nodrošināt pareizu muitas noteikumu piemērošanu. Muitas iestādes ir tiesīgas veikt jebkāda veida kontroli, kādu tās uzskata par nepieciešamu. Šāda kontrole var izpausties kā preču pārbaude, deklarāciju un to pavaddokumentu pārbaude, transportlīdzekļu un personu pārbaude u.c. Muitas kontroles rezultātā jāsastāda akts par veikto pārbaudi. Gadījumos, ja tiek …

Continue reading ‘Muitas kontrole’ »

Preču aplikšana ar maksājumiem un tarifu piemērošana.

Preču pārvietošana pāri valsts robežai rada ikvienai personai pienākumu nomaksāt nodokļus valsts budžetā. -       Muitas parāds nozīmē personas pienākumu samaksāt muitas nodokli – ievedmuitas vai izvedmuitas. Muitas nodokļa aprēķināšana un samaksas kārtība noteikta Eiropas Savienības normatīvos aktos. Pienākums samaksāt muitas nodokli rodas atkarībā no precēm piemērotās muitas procedūras vai režīma. -       Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). …

Continue reading ‘Preču aplikšana ar maksājumiem un tarifu piemērošana.’ »

Muitošana

Tas ir visas darbības, kas veicamas ar precēm, lai tām piemērotu konkrētu muitas procedūru vai režīmu. Visas preces, kuras personas pārvieto pāri valsts muitas robežai ir jādeklarē. Normatīvie akti nosaka preču deklarēšanas veidu un kārtību. Preces iespējams deklarēt rakstiski vai mutiski. Rakstiski deklarējot preces, aizpilda noteikta parauga muitas deklarāciju. Muitas deklarāciju paraksta deklarētājs. Deklarētājs ir …

Continue reading ‘Muitošana’ »