EORI numurs – nepieciešamība veicot preču muitošanu.

Ņemot vērā komersantu interesi un aktuālo nepieciešamību pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienība, atkārtoti publicējam informāciju par EORI numura saņemšanu.

Kas ir EORI numurs?

Lai nodrošinātu vienotu fizisko un juridisko personu identificēšanu muitas iestādēs visā Eiropas Savienībā, ar normatīviem aktiem ir noteikts, ka tiek izmantots EORI numurs. EORI ir Eiropas Savienībā unikāls numurs, ko piešķir dalībvalsts muitas dienests. EORI nozīmē – Economic Operators Registration and Identification. EORI numura noteikšana Latvijā ir regulēta ar 03.01.2017. MK noteikumiem Nr.18 “Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā”.

EORI numurs Latvijā reģistrētām juridiskajām personām veido reģistrācijas numura sākumā pievienojot valsts kodu „LV”. EORI numurs atbilst PVN maksātāja numuram, taču jāsaņem atsevišķi.

EORI numuru piešķir vienu reizi un tas ir derīgs kārtojot muitas formalitātes visā Eiropas Savienības teritorijā.

Kā saņemt EORI numuru?

Lai saņemtu EORI numuru, personai jāaizpilda noteiktas formas iesniegums – eori_numura_pieprasijums un jāiesniedz to muitas iestādē, kurā persona plāno kārtos muitas formalitātes vai arī Muitas pārvaldē. EORI numuru piešķirt nekavējoties pēc iesnieguma saņemšanas muitas iestādē, vienlaikus muitas iestāde nosūta personai elektronisku apstiprinājumu par EORI numura piešķiršanu.

Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot VID EDS sistēmu sadaļā Informācija Muitas pārvaldei vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu mp.lietvediba@vid.gov.lv .

Eiropas Savienības EORI datu bāze.