EORI numurs

Lai nodrošinātu vienotu fizisko un juridisko personu identificēšanu muitas iestādēs visā Eiropas Savienībā, ar normatīviem aktiem ir noteikts, ka tiek izmantots EORI numurs. EORI ir Eiropas Kopienā unikāls numurs, ko piešķir dalībvalsts muitas dienests. EORI nozīmē – Economic Operators Registration and Identification. EORI numura noteikšana Latvijā ir regulēta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.333.

EORI numurs Latvijā reģistrētām personām veido reģistrācijas numura vai personas koda sākumā pievienojot valsts kodu „LV”, savukārt personām, kuras ir reģistrētas ārpus Latvijas, EORI numuru veido kods „LV” un šo personu reģistrācijas vai identifikācijas numura pēdējās 13 zīmes.

EORI numuru piešķir vienu reizi un tas ir derīgs kārtojot muitas formalitātes visā Eiropas Savienības teritorijā.

Kā saņemt EORI numuru.

Lai saņemtu EORI numuru, personai jāaizpilda noteiktas formas iesniegumu un jāiesniedz to muitas iestādē, kurā persona plāno kārtos muitas formalitātes vai arī Muitas pārvaldē. EORI numuru piešķirt nekavējoties pēc iesnieguma saņemšanas muitas iestādē, vienlaikus muitas iestāde nosūta personai elektronisku apstiprinājumu par EORI numura piešķiršanu.

AD HOC numurs.

Fiziskajām personām, kuras veic darbības muitas iestādē ne biežāk kā reizi trijos mēnešos tiek piešķirts AD HOC numurs. Gadījumos, ja tehnisku iemeslu dēļ muitas iestāde nevar komersantam piešķirt EORI numuru, tā piešķir AD HOC numur. AD HOC numur veido tāpat kā EORI numuru, bet tas nav derīgs citās ES dalībvalstīs.