Izmaiņas nodokļu maksājumu veikšanā no 2012.gada 1.septembra.

Sākot ar šā gada 1.septembri tiks mainīta kārtība, kas nosaka, kā nodokļu maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem. Nodokļu maksājums tiks uzskatīts par veiktu un izpildītu brīdī, kad valsts budžets būs saņēmis maksājumu. Tas nozīmē, ka, noformējot muitas deklarācijas un veicot nodokļu nomaksu par konkrēto muitas deklarāciju,  noformēt to varēs tikai gadījumā, kad muitas amatpersona būs pārliecinājusies par maksājuma iemaksu Valsts kases administrētajos budžeta kontos. Līdz šim ierastā prakse uzrādot maksājuma uzdevumu (papīra formu) muitas deklarācijas noformēšanas brīdī, netiks uzskatīta par pieņemamu pierādījumu, ka nodokļu maksājumi ir veikti. Tas nozīmē, ka veicot pārskaitījumu par konkrētā muitas deklarācijā aprēķinātajiem nodokļiem, būs nepieciešamas vēl pāris dienas līdz valsts budžets būs saņēmis attiecīgo maksājumu.

Šādas izmaiņas nosaka pagājušā gada nogalē izdarītie grozījumi MK 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu”.

Lai novērstu preču atmuitošanas laiku un izmaksas, ieteicams izmantot kādu no iespējamiem atvieglojumiem nodokļu nomaksai muitā:

  • Iesniedzot galvojumu muitas iestāžu administrēto maksājumu nomaksai;
  • Saņemot atļauju muitas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai uz 30 dienām;
  • Veicot nodokļu iemaksu VID depozītu kontā;
  • Saņemot īpašo PVN maksāšanas atļauju (neietver muitas nodokli, tikai PVN).

Iepriekš šis termiņš tika noteikts 2012.gada 1.jūnijs, taču saskaņā ar grozījumiem iepriekš minētajos MK noteikumos Nr972, termiņš ir pārcelts uz 2012.gada 1.septembri.