Izstrādāti grozījumi likumā par PVN.

2010.gada 12.oktobrī Ministru Kabinets atbalstījis Finanšu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, paredzot likumā noteikt atbrīvojumu no PVN komerciālam preču importam (arī pasta sūtījumiem), ja šo preču vērtība nepārsniedz 10 eiro. Šis preces vērtības ierobežojums attieksies tikai uz komerciāliem sūtījumiem, savukārt uz preču importu nekomerciālām vajadzībām tiek saglabāti iepriekš noteiktie preču vērtības ierobežojumi (45 eiro saņemot pa pastu nekomerciālus sūtījumus).

Ar šo likumu paredzēts arī ieviest „fiskālo pārstāvi” , nosakot kādu personu uzskata par fiskālo pārstāvi un kādos darījumos fiskālais pārstāvis var pārstāvēt citas dalībvalsts apliekamo personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu.

Likumprojektā iekļautais termins „fiskālais pārstāvis” tiek skaidrots šādi:

Fiskālais pārstāvis ir ar PVN apliekamā persona, kura, pamatojoties uz rakst­veidā noslēgtu līgumu, veic PVN samaksu valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts ar PVN apliekamo personu vai ES teritorijā nereģistrētu personu attiecībā uz akcīzes precēm, ievērojot arī akcīzes nodokli un akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvos aktus, šādos darījumos:

a) preču izlaišana brīvam apgrozījumam un šo preču turpmākā piegāde citas dalībvalsts apliekamai personai,

b) preču izlaišana brīvam apgrozījumam un šo preču turpmākā piegāde iekšzemē,

c) preču saņemšana iekšzemē, ja šīs preces saņemtas ar nolūku to tālākai eksportēšanai un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un šo preču tālākā eksportēšana,

d) preču iegāde ES teritorijā, ja šīs preces iegādātas ar nolūku to tālākai eksportēšanai un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un šo preču tālākā eksportēšana.

Apliekamai personai, kura vēlēsies darboties kā fiskālais pārstāvis, būs jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā un jāsaņem atsevišķs PVN numurs. Likumā tiks noteikta fiskālā pārstāvja reģistrēšanas (arī izslēgšanas) kārtība ar PVN apliekamo personu reģistrā, kā arī PVN piemērošanas kārtība fiskālajam pārstāvim.

Likums vēl jāpieņem Saeimā. Paredzēts, ka grozījumi likumā par PVN stāsies spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.