Izstrādāti grozījumi MK noteikumos par muitas parāda galvojuma piemērošanu.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi un virza apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos par muitas parāda galvojuma piemērošanu.

MK noteikumus Nr.1005 paredzēts papildināt ar normām par akcīzes nodokļa parāda galvojuma piemērošanas nosacījumiem. Ar šiem noteikumiem tiks reglamentēti akcīzes nodokļa galvojuma veidi, to apmēra noteikšanas, iesniegšanas, dzēšanas un uzskaites kārtība, kā arī gadījumi, kad akcīzes nodokļa galvojums nebūs jāiesniedz. Attiecīgi tiks mainīts arī MK noteikumu nosaukums, kas turpmāk būs – „Noteikumi par muitas un akcīzes nodokļa parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs”.

Ar jaunajām normām tika samazināts administratīvais slogs galvojumu izmantošanai un galvinieka statusa piešķiršanai. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiks atvieglots vispārējā galvojuma izmantošanas process, jo uzskaites žurnālā vairs nebūs jāreģistrē katru darījumu, kuru veic, izmantojot vispārējo galvojumu, kā arī nebūs jāiesniedz pārskats par vispārējā galvojuma izmantošanu iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Šobrīd šāds pārskats ir jāiesniedz līdz katra mēneša 15.datumam.

Noteikumos paredzēts svītrot arī nosacījumu, ka bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai, kas vēlas iegūt galvinieka statusu, jāiesniedz apstiprināts gada pārskats. Turpmāk būs jāiesniedz tikai iesniegums.

Paredzēts, ka MK noteikumu grozījumi stāsies spēkā 2010.gada 1.aprīlī.