Jauna regula atbrīvojumu piemērošanai.

2010.gada 1.janvārī stājusies spēkā Padomes Regula Nr.1186/2009 (2009.gada 26.novembris) ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem. Šī Regula ir „vecās” atbrīvojumu Regulas Nr.918/1983 kodificētā versija. 1983.gadā pieņemtā Regula šajā laika periodā ir vairāk kārt būtiski grozīta un skaidrības un praktisku iemeslu labad ir veikta attiecīgās regulas kodifikācija.

Regulā Nr.1186/2009 ir noteikti gadījumi, kad īpašu apstākļu dēļ preces netiek apliktas ar ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem.