Jauni normatīvie akti muitas jomā.

Saistībā ar jaunajiem Muitas normatīvajiem aktiem, kas stājušās spēkā 2016.gada 1.maijā, kad piemērojams kļuva Savienības muitas kodekss, kā arī 2016.gada 5.jūlijā spēkā stājies Muitas likums,  šā gada septembrī stājušies spēkā šādi normatīvie akti muitas jomā:

Muitas atļauju noteikumi.

Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 „Muitas atļauju noteikumi” nosaka kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē šādas muitas atļaujas:

 • izmantot vienkāršotu deklarāciju;
 • izmantot ierakstu deklarētāja reģistros;
 • izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu;
 • izmantot atzītā uzņēmēja statusu;
 • atzītā eksportētāja atļauju patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi;
 • izmantot Eiropas Savienības (turpmāk – Savienība) tranzīta procedūru papīra formā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru vai gaisu;
 • izmantot Savienības tranzīta procedūru, kuras pamatā ir elektronisks manifests, attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa jūru vai gaisu.

Noteikumi regulē arī atsevišķus noteikumus attiecībā uz vienkāršoto deklarēšanu, ierakstu deklarētāja reģistros un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanu.

Komersanti, kas saņēmuši vienkāršoto procedūru atļaujas vietējai muitošanai ievešanas procedūrām saskaņā ar iepriekš spēkā esošo regulējumu, līdz atļauju nosacījumu pārvērtēšanai, veic elektronisku preču uzskaiti atbilstoši iepriekš spēkā esošajiem nosacījumiem (MK 16.11.2010. noteikumi Nr. 1048 ” Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu”).

Sākot ar 02.10.2017. iesniegumu atļauju saņemšanai komersanti VID iesniedz Savienības Muitas kodeksa Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID EDS.

 

Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi.

Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.500 „Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” nosaka kārtību attiecībā uz:

 • muitas noliktavu darbību – atļaujas izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, anulēšana, preču uzskaites un identificēšanas kārtību muitas noliktavā un saistību izpilda kārtību pēc muitas noliktavas darbības atļaujas anulēšanas;
 • pagaidu uzglabāšanas vietas darbību – atļaujas izsniegšana, grozīšana, apturēšana, atjaunošana, anulēšana, preču uzskaites kārtību pagaidu uzglabāšanas vietā, pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšanas kārtību, kā arī pagaidu uzglabāšanā esošo preču pārvietošanas kārtību starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām;
 • darbībām ar precēm brīvajā zonā – kārtību, kādā apstiprina preču uzskaiti brīvajā zonā un brīvajā zonā esošo pagaidu uzglabāšanā atrodošos preču uzglabāšanas, apstrādes, pārdošanas vai pirkšanas un preču uzskaites kārtību;
 • ārpussavienības preču, kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, pārvietošanas kārtību ar autotransportu starp noteiktu brīvo zonu daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros.

Komersanti, kas saņēmuši atļaujas saskaņā ar iepriekš spēkā esošo regulējumu, līdz atļauju nosacījumu pārvērtēšanai, veic elektronisku preču uzskaiti atbilstoši iepriekš spēkā esošajiem nosacījumiem (MK 03.02.2015. noteikumi Nr. 57 Muitas noliktavu darbības noteikumi”).

Sākot ar 02.10.2017. iesniegumu muitas noliktavas atļaujas saņemšanai un pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai komersanti VID iesniedz Savienības Muitas kodeksa Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID EDS.