Kopsavilkuma deklarācija.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām 2011.gada 1.janvārī beidzas pārejas periods, kad ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšana muitas iestādē nav obligāta. Līdz ar to no 2011.gada 1.janvāra muitas iestādē iesniedzama ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācija. Šādas kopsavilkuma deklarācijas ir dokuments, ko iesniedz pirms preču ievešanas Kopienas muitas teritorijā vai preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas.

Eiropas Savienības muitas normatīvie akti paredz sīkus noteikumus kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai, paredzot preces, par kurām ir jāiesniedz vai nav jāiesniedz kopsavilkuma deklarācija, termiņus deklarācijas iesniegšanai un citu svarīgus nosacījumus.

Lai atvieglotu informācijas iegūšanu un izmantošanu, ir sagatavota rokasgrāmata, kurā apkopota nepieciešamā informācija Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas sagatavošanai un iesniegšanai.