Atviegloti nosacījumi muitas noliktavas atļaujas saņemšanai

No 2009.gada 14.oktobra iesniedzot dokumentus muitas noliktavas atvēršanai vairs nav nepieciešams iesniegt Sabiedrības veselības aģentūras atzinuma kopiju par noliktavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām . (MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1124Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 “Muitas noliktavu darbības noteikumi”)