MK noteikumos nosaka TARIC nacionālos papildkodus.

Šā gada 27.septembrī Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr.731 “Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”, ar kuriem noteikti ar akcīzes nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu bezalkaholisko dzērienu un kafijas TARIC nacionālie papildkodi. Līdz šim TARIC nacionālie papildkodi tika noteikti ar VID rīkojumu. Ar jauno MK noteikumu spēkā stāšanos novērsta situācija, kad trešajām personām saistoši noteikumi bija paredzēti iekšējā VID normatīvajā aktā.

TARIC nacionālos papildkodus muitas deklarācijā norāda, ievedot ar akcīzes nodokli apliekamās preces un piemērojot tām procedūru laišana brīvā apgrozībā.

MK noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.