Muitošana

Tas ir visas darbības, kas veicamas ar precēm, lai tām piemērotu konkrētu muitas procedūru vai režīmu. Visas preces, kuras personas pārvieto pāri valsts muitas robežai ir jādeklarē. Normatīvie akti nosaka preču deklarēšanas veidu un kārtību. Preces iespējams deklarēt rakstiski vai mutiski.

Rakstiski deklarējot preces, aizpilda noteikta parauga muitas deklarāciju. Muitas deklarāciju paraksta deklarētājs. Deklarētājs ir atbildīgs par visu muitas deklarācijā sniegto ziņu patiesumu un atbilstību, par iesniegto dokumentu autentiskumu un visu saistību pildīšanu, ko uzliek deklarētā procedūra.

Mutiski muitas iestādē iespējams deklarēt preces, kuras fiziskā persona pārvieto pāri muitas robežai. Ja šādā gadījumā rodas pienākums nomaksāt nodokļus par ievedamajām precēm, persona aizpilda fiziskās personas kvīti un nomaksā muitas maksājumus.

Pēc visu muitošanas darbību veikšanas muitas iestāde preces izlaiž.