Nodokļu atbalsta pasākuma ieviešana.

8.martā Ministru kabinets apstiprinājis Finanšu ministrijas izstrādāto vienreizējo Nodokļu atbalsta pasākumu (Informatīvais ziņojums) – nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Iespēju dzēst nokavējuma naudu un soda naudu 90% apmērā paredzēts attiecināt uz noteiktu nodokļu parādiem, kas radušies līdz 2010.gada 1.jūlijam.

Nodokļu atbalsta pasākumu paredzēts piemērot šādiem nodokļu veidiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, muitas nodoklis un tam līdzvērtīgi maksājumi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, dabas resursu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros nodokļu maksājumu parādus fiziskajām personām līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām līdz 500 latiem būs iespēja dzēst 90-180 dienu laikā pēc nodokļu atbalsta pasākuma sākuma, savukārt nodokļu parādus, kas lielāki par iepriekš minētajiem apmēriem būs iespēja dzēst līdz pat 5 gadu laikā pēc atbalsta pasākuma uzsākšanas dienas. Pēc tam, kad nodokļu maksātājs būs nomaksājis nodokļu pamatparādu un soda naudu 10% apmērā, tiks dzēsta nokavējuma nauda (uz 2010.gada 1.jūliju) un 90% soda nauda.

Paredzēts noteikt šādus nodokļu parādu samaksas termiņus:

1) fiziskām personām:

  • līdz 12 mēnešiem, ja parāds ir no 100 līdz 1 000 latiem;
  • līdz 24 mēnešiem, ja parāds ir no 1 000 līdz 5 000 latiem;
  • līdz 36 mēnešiem, ja parāds ir no 5 000 līdz 10 000 latiem;
  • līdz 48 mēnešiem, ja parāds ir no 10 000 līdz 50 000 latiem;
  • līdz 60 mēnešiem, ja parāds ir vairāk kā 50 000 latu;

2) juridiskām personām:

  • līdz 12 mēnešiem, ja parāds ir no 500 līdz 5 000 latiem;
  • līdz 24 mēnešiem, ja parāds ir no 5 000 līdz 10 000 latiem;
  • līdz 36 mēnešiem, ja parāds ir no 10 000 līdz 25 000 latiem;
  • līdz 48 mēnešiem, ja parāds ir no 25 000 līdz 100 000 latiem;
  • līdz 60 mēnešiem, ja parāds ir vairāk kā 100 000 latu.

Nodokļu parādu būs iespējam sadalīt vienādos maksājumos un tos jāveic vismaz reizi mēnesī.

Lai piemērotu Nodokļu atbalsta pasākumu, nodokļu maksātājam jāiesniedz iesniegums nodokļu administrācijai. Pirms iesnieguma iesniegšanas nodokļu maksātājs precizē attiecīgo nodokļu deklarāciju.

Paredzēts, ka Nodokļu atbalsta pasākumu regulēs atsevišķs likums, kurš Finanšu ministrijai jāizstrādā līdz 1.aprīlim.