Nodokļu deklarāciju iesniegšana no 2011.gada 1.janvāra.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām”  pārejas noteikumu 97.punkts, kas nosaka, ka elektroniskā veidā iesniegtās nodokļu un informatīvās deklarācijas tiek uzskatītas par iesniegtām termiņā, ja VID tās saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa ir spēkā līdz 2011.gada 1.janvārim.

Turpmāk visas nodokļu vai informatīvās deklarācijas jāiesniedz konkrētajos nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

Tāpat nodokļu maksātājiem jāņem vērā, ka no 2011.gada 1.janvāra saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 98.punktu visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas VID jāiesniedz elektroniskā veidā.