Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi

2016.gada 5.jūlijā spēkā stājās jaunais Muitas likums. Tas tika pieņemts no jauna pamatojoties uz jauno ES normatīvo regulējumu muitas jomā, t.i. pamatojoties uz 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). SMK stājās spēkā 2016.gada 1.maijā.

SMK kā kritēriju dažādu muitas atļauju piešķiršanai un komersantu vērtēšanai nosaka kritēriju – tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu. Šī kritērija precīzai izpratnei un piemērošanai Muitas likuma 28.pantā ir noteikti nosacījumi par nopietniem, atkārtotiem un maznozīmīgiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem un to piemērošana muitas jomā. Iepriekš šie nosacījumi bija iekļauti Finanšu ministrijas instrukcijā, taču tagad tie nostiprināti likumā.

Nopietnu muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumu pazīmes ir šādas:

v     administratīvā sodāmība par pārkāpumu, kā rezultātā budžetā ir samazināts aprēķinātais nodokļu apmērs muitas nodoklim 10 000 eiro vai arī PVN vai akcīzes nodokļa parāds pārsniedz 20 000 eiro;

v      komercsabiedrības dibinātāja vai amatpersonas kriminālsodāmība par kontrabandu, ar likumu aizliegtu vai speciāli reglamentētu preču pārvietošanu;

v     aizliegta uzņēmējdarbības veikšana un tml. pārkāpumi tautsaimniecībā;

v     administratīvā sodāmība par stratēģiskas nozīmes preču pārvietošana noteiktos gadījumos;

v     nodokļu uzrēķins VID pārbaudes rezultātā, kura apmērs pārsniedz  sešus procentus no personas attiecīgā pārskata gada apgrozījuma un nav mazāks par 10 000 eiro.