Noteikta kārtība īpašā PVN režīma piemērošanai

2009.gada 9.decembrī spēkā stājušies Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1359 „Noteikumi par atļauju īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos”, kas regulē atļaujas piešķiršanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un nosacījumus.

Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 12.3 pants nosaka personas tiesības piemērot īpašo PVN maksāšanas režīmu izlaižot preces brīvam apgrozījumam, t.i. personai, saņemot atļauju PVN nav jāmaksā preču importa brīdī, bet gan attiecīgo PVN summu uzrāda kārtējā PVN deklarācijā.

Saskaņā ar likumu personai jāatbilst šādiem  kritērijiem:

1) tā ir reģistrējusi saimniecisko darbību iekšzemē;

2) tā ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) reģistrēts klients;

3) iesnieguma iesniegšanas dienā tai nav nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem vai tā nodokļu parādus samaksā piecu darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

4) tās darbiniekiem, kam ir paraksta tiesības, nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā;

5) tā VID noteiktajā termiņā sniedz informatīvās deklarācijas vai papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai.

Iesniegumu par atļaujas saņemšanu iesniedz, izmantojot EDS.