Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.

Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums no 1.janvāra paredz 22 eiro robežlielumu, no kura par pasta sūtījumos esošajām precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Joprojām spēkā 150 eiro kopējā pasta sūtījumā esošo preču vērtība, no kuras jāmaksā ievedmuitas nodoklis.

Ja pasta sūtījumā atrodas preces, kuru vērtība:

  • Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic;
  • Pārsniedz 22 eiro, bet nepārsniedz 150 eiro – jāmaksā PVN 21% apmērā no preču muitas vērtības;
  • Pārsniedz 150 eiro – jāmaksā PVN 21% apmērā un ievedmuitas nodoklis atkarībā no konkrētai precei piemērojamās nodokļa likmes.

Jāņem vērā, ka preču muitas vērtībā iekļauj preču cenu, transportēšanas izdevumus, apdrošināšanas izmaksas, starpniecības maksu.

Norādītās preču vērtības attiecas uz pasta sūtījumiem, kurus personas saņem no valstīm, kas nav ES dalībvalstis.