Pakalpojumi

 • Muitas un nodokļu konsultācijas – rakstiskas, mutiskas, pētījumi, analīze, risinājumi.
 • Konsultācijas un dokumentu izstrāde AEO atļaujas saņemšanai un pārreģistrācijai.
 • AEO ikgadējā saimnieciskās un finansiālās darbības risku un draudu novērtēšana.
 • Konsultācijas un dokumentu izstrāde  vispārējā galvojuma ar samazinātu atsauces summu saņemšanai.
 • Komersantu iekšējo muitas dokumentu pārbaude un izstrāde (metodikas, kārtības).
 • Personu interešu pārstāvība (muitas iestādes visos līmeņos, VID, tiesa, citas iestādes):
  • atļauju un informācijas saņemšana un iesniegšana muitā,
  • muitas audita un muitas deklarāciju pārbaužu lietās,
  • nodokļu audita un pārbaužu lietās,
  • administratīvo pārkāpumu lietās muitas un nodokļu administrācijās,
  • muitas lēmumu un nodokļu uzrēķinu apstrīdēšanas un izpildes lietās,
  • uzziņu un saistošo izziņu par tarifu un izcelsmi saņemšanā.