Pakalpojumi

 • Muitas un nodokļu konsultācijas – rakstiskas, mutiskas, pētījumi, analīze, risinājumi.
 • Konsultācijas un dokumentu izstrāde AEO atļaujas un citu muitas atļauju saņemšanai, uzraudzībai un kritēriju izpildei.
 • AEO ikgadējā saimnieciskās un finansiālās darbības risku un draudu novērtēšana.
 • Konsultācijas un dokumentu izstrāde visa veida atļauju saņemšanai muitas jomā.
 • Uzņēmumu iekšējo procedūru dokumentu pārbaude un izstrāde (metodikas, kārtības) atbilsoši darbības veidam.
 • Personu interešu pārstāvība (muitas iestādes visos līmeņos, VID, tiesa, citas iestādes):
  • atļauju un informācijas saņemšana un iesniegšana muitā,
  • muitas audita un muitas deklarāciju pārbaužu lietās,
  • nodokļu audita un pārbaužu lietās,
  • administratīvo pārkāpumu lietās muitas un nodokļu administrācijās,
  • muitas lēmumu un nodokļu uzrēķinu apstrīdēšanas un izpildes lietās,
  • uzziņu un saistošo izziņu par tarifu un izcelsmi saņemšanā.