Par pārkāpumiem muitas jomā.

 

Finanšu ministrija šā gada 3.jūlijā ir izdevusi Instrukciju „Muitas lietu jomā izmantotā nosacījuma „smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi” piemērošanas instrukcija”.

Instrukcijā iekļauti kritēriji ES normatīvajos aktos muitas jomā lietotā termina „smagi, nopietni vai atkārtoti noteikumu pārkāpumi” piemērošanai.

Instrukcija pieejama šeit:  FM instrukcija_smagi un atkartoti muitas sodi