Par sankciju piemērošanas kārtību tirdzniecībā ar Krieviju un Baltkrieviju

Saskaņā ar Eiropas Komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes publicētajiem skaidrojumiem sankciju regulas piemērošanā, izvērtējot iespējamību pieteikt precēm muitas procedūras tiek ņemti vērā šādi  aspekti:

Līgumu nosacījumi.

Līgumu nosacījumi tiek piemēroti ar līgumu noslēgšanas datumu par tām precēm, kādas ir iekļautas līgumā un par tādu cenu, kāda ir paredzēta līgumā. Precēm līgumos ir jābūt atrunātām tik specifiski, lai tās būtu iespējams identificēt muitas vajadzībām. Gadījumā, ja preču apraksts, cena, piegādes nosacījumi tiek noteikti ar preču specifikācijām, pielikumiem, vienošanos pie līguma, tiek ņemts vērā papildus noslēgto dokumentu datums.

Darījumu norise un termiņi.

Eksporta plūsmā – precēm ir jābūt faktiski izvestām, šķērsojot valsts ārējo robežu, līdz konkrētajam Regulā norādītajam datumam.

Tranzīta plūsmā – precēm ir jābūt faktiski izvestām, šķērsojot valsts ārējo robežu, līdz konkrētajam Regulā norādītajam datumam.

Importa plūsmā – plūsmā precēm ir jābūt faktiski ievestām Eiropas Savienībā līdz attiecīgajam datumam.

Pēc preču uzglabāšanas – atļauts laist brīvā apgrozībā un veikt muitas maksājumus, ja ir izpildīti importa, eksporta un/vai tranzīta plūsmā.

Nosacījumi sankciju piemērošanai ar Krieviju un Baltkrieviju iekļauti regulās un pieejami šeit: