Pārkāpumi Muitas jomā un to lietvedība.

Šā gada 1.jūlijā spēkā ir stājies jaunais Administratīvās atbildības likums (AAL). Vienlaikus spēku zaudē Latvijas Administratīvo Pārkāpumu Kodekss (LAPK).

Līdz ar AAL spēkā stāšanos lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās norit saskaņā ar tā jaunajām normām, bet konkrēti pārkāpumu veidi un soda apmēri ir noteikti Muitas likuma 29.pantā.

Jaunās normas naudas soda apmēru nosaka nevis eiro naudas vienībās, bet gan naudas soda vienībās, kas pārrēķināmas eiro. Viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Tātad, ja sods par pārkāpumu muitas jomā ir noteikts, piemēram, 50 naudas soda vienības, tas pārrēķināms uz eiro un sastāda 250 eiro.

Saskaņā ar AAL pārejas noteikumu normām, par pārkāpumiem, kas izdarīti līdz 2020.gada 1.jūlijam, lietvedība notiek un sodi tiek noteikti saskaņā ar LAPK normām.

 

Ar cieņu,

Elīna Lapsa