Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

150 eiro

Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskās un juridiskās personas ir atbrīvotas no muitas nodokļa nomaksas par precēm, kas tiek sūtītas pa pastu. Šis noteikums piemērojams pasūtījumiem no interneta veikaliem.

Atbrīvojums neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām, tualetes ūdeņiem, tabaku un tabakas izstrādājumiem.

22 eiro

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu  ar 2013.gada 1.javnvāri no pievienotās vērtības nodokļa ir atbrīvotas preces, ko personas saņem pa pastu un to vērtība  nepārsniedz 22 eiro.

Ja pārsniedz vērtību

Ja persona pasūta interneta veikalā un saņem preci, kuras vērtība ir:

  • Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic;
  • Pārsniedz 22 eiro, bet nepārsniedz 150 eiro – jāmaksā PVN 21% apmērā no preču muitas vērtības;
  • Pārsniedz 150 eiro – jāmaksā PVN 21% apmērā un ievedmuitas nodoklis atkarībā no konkrētai precei piemērojamās nodokļa likmes.

   45 eiro

   Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskas personas Latvijā ir atbrīvotas nodokļu nomaksas par precēm, ko tās saņem pa pastu no fiziskas personas ārvalstī (kas nav ES dalībvalsts) un šim sūtījumam nav komerciāla nozīme – šādi sūtījumi ir paredzēti saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personīgām vajadzībām, tie ir neregulāri un par tiem netiek veikts savstarpējs norēķins starp sūtītājiem. Šis noteikums piemērojams, saņemot dāvanu no tantes Amerikā.

   Atbrīvojums piemērojams ievērojot šādus daudzuma ierobežojumus:

   Tabakas izstrādājumi:

   – 50 cigaretes, vai

   – 25 cigarellas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par trim gramiem), vai

   – 10 cigāri, vai

   – 50 grami smēķējamās tabakas vai

   – atbilstīgs šo dažādo produktu sortiments;

   b) spirts un alkoholiskie dzērieni:

   – dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %; nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk – viens litrs, vai

   – stiprie alkoholiskie dzērieni un aperitīvi uz vīna vai spirta bāzes, tafija, sakē vai līdzīgi dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %; dzirkstoši vīni un deserta vīni – viens litrs vai atbilstīgs šo dažādo produktu sortiments, un

   – nedzirkstošie vīni – divi litri;

   c) parfimērija:

   – smaržas – 50 grami, vai

   – tualetes ūdeņi – 0,25 litri.

   Ja pārsniedz vērtību

   Ja kopējā sūtījuma vērtība pārsniedz 45 eiro , tad par precēm, kuru vērtība pārsniedz robežlielumu maksājami muitas maksājumi – ievedmuitas nodoklis, PVN, akcīzes nodoklis. Vienas preces vērtība nav dalāma, līdz ar to, ja pa pastu saņem vienu preci par 50 eiro, tad šī prece netiek atbrīvota no maksājumiem. Savukārt, ja saņem 5 preces par 10 eiro gabalā, tad atbrīvojums tiks piemērots 4 precēm, bet par ceturto būs jāmaksā muitas maksājumi.