Pirmsmuitošanas darbības

Tās ir darbības, kuras atbildīgā persona veic pirms preču uzrādīšanas muitas iestādē. Pirmsmuitošanas darbībās ietilpst kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana, preču pieteikšana muitai, preču pagaidu uzglabāšana, preču izkraušana. Kopsavilkuma deklarācija ir noteiktas formas dokuments, ko elektroniski iesniedz muitas iestādē, norādot ES normatīvajos aktos noteiktu informāciju. Tiklīdz preces ir pieteiktas muitai, atbildīgajai personai ir tiesības ņemt paraugus, izkraut preces, lai nodrošinātu savu tiesību un pienākumu ievērošanu muitas iestādē. Preces, kas pieteiktas muitai ir jāpakļauj muitošanai. Pagaidu uzglabāšanā preces atļauts glabāt tikai muitas iestāžu noteiktās vietās un noteiktu termiņu.