Preču aplikšana ar maksājumiem un tarifu piemērošana.

Preču pārvietošana pāri valsts robežai rada ikvienai personai pienākumu nomaksāt nodokļus valsts budžetā.

-       Muitas parāds nozīmē personas pienākumu samaksāt muitas nodokli – ievedmuitas vai izvedmuitas. Muitas nodokļa aprēķināšana un samaksas kārtība noteikta Eiropas Savienības normatīvos aktos. Pienākums samaksāt muitas nodokli rodas atkarībā no precēm piemērotās muitas procedūras vai režīma.

-       Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Ar PVN apliek jebkuru preču importu, ja normatīvie akti neparedz izņēmumus. PVN aprēķina tajā pašā brīdī, kad muitas nodoklis. PVN aprēķināšanas un samaksas kārtību nosaka LR normatīvie akti.

-       Akcīzes nodoklis. Ja persona ieved Latvijas Republikā preces, kuras ir apliekamas ar akcīzes nodokli, šī persona iemaksā nodokli valsts budžetā pirms preču uzrādīšanas muitas iestādei.

-       Antidempinga maksājumi. Antidempinga maksājumus piemēro precēm, lai aizsargātu Eiropas Kopienas vienoto tirgu pret precēm, kas no trešajām valstīm tiek ievestas par dempinga cenām. Antidempinga maksājumu rašanās, aprēķināšanas un samaksās kārtību nosaka Eiropas Savienības normatīvie akti.

-       Īpašā nodokļu maksāšanas kārtība. Normatīvie akti paredz atvieglotus noteikumus muitas maksājumu nomaksai. Kā galvenie minami vispārējais un vienreizējais galvojums, maksājumu atlikšana vai termiņa pagarināšana, īpašā PVN maksāšanas kārtība.