Rokasgrāmatas.

Muitaslietas.lv turpmāk šajā sadaļā piedāvā praktiskajā muitošanas darbā pielietojamu un noderīgu materiālu dažādu muitas normatīvo aktu piemērošanā.

Jau iepriekš tika publicēta rokasgāmata ievešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšanai, tā turpmāk pieejama arī šajā sadaļā.

IM kopsavilkuma deklarācija .

Muitaslietas.lv publicē izvešanas kopsavilkuma deklarācijas noformēšanas rokasgrāmatu.

EX kopsavilkuma deklarācija.

Praktisks materiāls kravu noformēšanai muitas iestādē, izmantojot TIR karneti.

Pārvadājumi, izmantojot TIR.

Muitas noliktavu darbības regulējums.

Muitas noliktavas.