Senāts atcēlis dubultā soda uzlikšanu.

Šā gada 22.novembrī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, skatot administratīvo lietu atcēlis nodokļu maksātājam piemēroto nodokļu soda naudu par izdarīto pārkāpumu, par kuru piemērots arī soda pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK).

Lietas būtība: personai par muitas normatīvo aktu neievērošanu tika aprēķināti maksājumi valsts budžetam, kā arī noteikta soda nauda 100% apmērā. Vienlaikus ar nodokļu un nodokļu soda naudas uzrēķinu, persona tika sodīta saskaņā ar APK.

Senāts secinājis: ja lietā persona sodīta gan ar nodokļu soda naudu, gan administratīvo sodu par vienu un to pašu nodarījumu, jāsecina, ka abu sodu piemērošana ir pretēja dubultās sodīšanas nepieļaujamības principam.

Spriedumā norādīts, ka pie vieniem un tiem pašiem faktiskajiem apstākļiem un vienu un to pašu tiesību normu pārkāpuma nav pieļaujama nodokļu maksātāja sodīšana gan piemērojot nodokļu soda naudu, gan arī APK paredzēto sodu par normatīvo aktu neievērošanu. Spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.

Pilns sprieduma teksts ieejams: http://www.tiesas.lv/files/AL/2010/11_2010/22_11_2010/AL_2211_AT_SKA-0428-2010.pdf