Stājas spēkā jauni MK noteikumi atzītā eksportētāja statusa iegūšanai.

12.jūnijā stājas spēkā Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.507 „Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi”. Atzītā eksportētāja statuss preču ražotājiem piešķir tiesības pastāvīgi deklarēt preču izcelsmi.

Ar jauno MK noteikumu spēkā stāšanos atvieglotas prasības atzītā eksportētāja statusa iegūšanai. Ir atvieglota prasība eksporta darījumu veikšanai, un proti, atcelta prasība veiktajiem eksporta darījumiem gada griezumā, šobrīd paredzot prasību veiktajiem eksporta darījumiem vispār. Tāpat ir atvieglota prasība veikto eksporta darījumu regularitātei – turpmāk prasība veikto eksporta darījumu 6000 eiro apmērā attieksies uz veiktajiem eksporta darījumiem reizi divās nedēļās, nevis reizi nedēļā, kā tas bijis līdz šim.

Ar MK noteikumiem tiek atvieglota prasība atzītā eksportētāja statusa saņemšanai attiecībā uz komersanta nodokļu parādiem. Ja līdz šim, pieprasot atzītā eksportētāja statusu VID muitas iestādei, komersantam nedrīkstēja būt nodokļu parādu, tad turpmāk pieļaujama esošā parāda samaksas termiņa sadalīšana vai atlikšana ar nosacījumu, ka komersants pilda sadalītā vai atlikta maksājuma nosacījumus.

Jaunie MK noteikumi paredz arī dažus pastiprinātus nosacījumus atzītā eksportētāja atļaujas saņemšanai. Lai saņemtu atzītā eksportētāja atļauju, turpmāk iesniedzot iesniegumu būs jāpievieno preču ražošanā izmantojamo izejvielu izcelsmi apliecinoši dokumenti, bet nevis tikai jānorāda izejvielu izcelsme pievienotajā sarakstā, kā tas bijis līdz šim.

Noteikumos ietverts arī atzītā eksportētāja pienākums mēneša laikā informēt VID muitas iestādi par ražoto preču izcelsmes noteikšanas nosacījumu maiņu.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 21.11.2006. MK noteikumi Nr.939 “Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru pastāvīgi deklarēt preču izcelsmi”.