Tranzīta procedūras uzsākšana un noslēgšana, izmantojot muitas atļaujas.

Jau iepriekš publicējām aktuālo informāciju par Brexit ietekmi uz preču apriti, papildus veicamajām muitošanas darbībām preču pārvadājumu veikšanai uz un no Lielbritānijas.

Šobrīd, kad ir pagājuši divi mēneši pēc Brexit un komersanti, kam iepriekš nav bijusi saskarsme ar muitošanas procesiem, ir sapratuši, kā faktiski notiek preču nosūtīšana un saņemšana uz/no Lielbritānijas. Vienlaikus ar to ir aktualizējusies būtiska pārbaudītu un atzītu komersantu nozīme piegādes ķēžu norisē. Izpildot ES noteiktus kritērijus, komersantiem ir iespēja saņemt atļaujas, kas tiem dod tiesības saņemt un nosūtīt muitojamas preces no savām telpām bez muitas iestāžu amatpersonu klātbūtnes.

Būtiska loma un priekšrocības kravu apkalpošanā ir komersantiem, kas Valsts ieņēmumu dienestā saņēmuši Atzītā saņēmēja un/vai Atzītā nosūtītāja atļaujas.

Atzītā saņēmēja un Atzītā nosūtītāja atļauja dod komersantiem tiesības noslēgt (Atzītais saņēmējs) vai uzsākt (Atzītais nosūtītājs) tranzīta muitas procedūru savā izvēlētajā un muitas atzītā vietā , kas būtiski samazina preču muitošanas laiku, jo ar kravu nav nepieciešams doties uz muitas punktu.

Lai saņemtu atļaujas katram uzņēmumam ir sevi jānovērtē, jākonstatē atbilstība sākotnējiem kritērijiem, tādiem kā – regulāra saimnieciskā darbība ES, darbinieki un amatpersonas nedrīkst būt sodīti par pārkāpumu izdarīšanu muitas un nodokļu jomā, uzņēmumā ir jābūt atbilstošai, izsekojamai, pārbaudāmai preču uzskaites un grāmatvedības sistēmai, atbildīgajiem darbiniekiem jāatbilst noteiktiem profesionālās kvalifikācijas kritērijiem vai vismaz trīs gadu darba pieredzei ar preču muitošanu saistītā darbā.

Ja uzņēmums veicot pašnovērtējumu atzīst sevi par atbilstošu šiem sākotnēji izvirzītajiem kritērijiem, tas var pieteikties atļauju saņemšanai un tam jāveic papildus darbs, nosakot, apzinot un dokumentējot konkrētas muitošanas darbības atbilstoši atļaujas veidam, jāievieš dokumentu un datu drošības procedūras un nepieciešamības gadījumā arī jāsaņem vispārējā galvojuma atļauja (T uzsākšanai).

Muitaslietas.lv regulāri klientiem sniedz pakalpojumus atļauju saņemšanai, procesu un procedūru dokumentācijas izstrādei un atļauju kritēriju izpildei.