Turpmāk nav nepieciešams muitošanas speciālista sertifikāts atļaujas saņemšanai.

No 2009.gada 1.novembra mainījusies muitas deklarāciju noformēšanas kārtība Asycuda++ sistēmā. Turpmāk nav nepieciešams muitošanas speciālista sertifikāts atļaujas saņemšanai. Personai jānoslēdz līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, tāpat kā tas ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanas gadījumā.