Uzlabots komersantu stāvoklis vispārējā galvojuma saņemšanai un izmantošanai

No 2009.gada 30.oktobra uzlabots komersantu stāvoklis vispārējā galvojuma saņemšanai un izmantošanai:

* atviegloti noteikumi vispārējā galvojuma saņemšanai, paredzot, ka samazinājumu līdz 99% ir tiesīgi saņemt komersanti, kas saņēmuši atzītā komersanta statusu;

* vispārējā galvojuma darbība turpmāk netiek apturēta, ja galvenajam parādniekam izveidojies nodokļu parāds (muitas iestāžu administrētais),

* vispārējā galvojumu apliecības turpmāk netiek anulētas, ja galvenais parādnieks vai tā paraksta tiesīgās personas gada laikā atkārtoti sodīti par administratīviem pārkāpumiem, kas saistīti ar nodokļu (muitas iestāžu administrēto) nemaksāšanu vai darbību veikšanu, kas saistītas ar nodokļu (muitas iestāžu administrēto) nenomaksāšanu pilnā apmērā. (MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1208 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 “Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs”)