Vebinārs Muitas atļaujas – kritēriji un ieguvumi

Jau šonedēļ, 30. jūnijā sadarbībā ar SIA Izdevniecība iŽurnāli aicinām apmeklēt MuitasLietas vebināru par muitas atļaujām. Vebinārā aplūkosim muitas atļauju saņemšanas un lietošanas teorētiskos un praktisko aspektus.

Padziļināti tiks skatīti jautājumi par pašnovērtējuma anketas aizpildīšanu, par komersantu atbilstības novērtēšanu muitas atļauju kritērijiem.

Tiks sniegta informācija par šādu atļauju saņemšanu:

  • Atzītais uzņēmējs vai Atzītais ekonomiskais operators (AEO), tā veidi – muitas vienkāršojumi / drošums un drošība;
  • Atzītais saņēmējs / Atzītais nosūtītājs– atļauja saņemt vai nosūtīt tranzīta procedūras sūtījumus savās telpās un bez muitas iestāžu klātbūtnes;
  • Muitas noliktavas / Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas;
  • Vispārējais muitas galvojums – tā apmēra samazinājums un atbrīvojums no galvojuma sniegšanas;
  • Ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR) – atļaujas saņemšana un izmantošana.

Pieteikties vebināram aicinām šeit: https://ifinanses.lv/seminari/muitas-atlaujas-kriteriji-un-ieguvumi