Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.

2014.gada 1.janvārī stājusies spēkā Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Ar šo regulu tiek atcelta Padomes Regula (EK) Nr.732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Jaunajā regulā būtiski  mainīta struktūra.

Būtiski, ka ar 2014.gada 1.janvāri netiek piemērota preferenciālā tarifu likme precēm, kuru izcelsme apliecināta ar FormA sertifikātu vai ar atzīmi uz rēķindeklarācijas, ja to vērtība nepārsniedz 6000 EUR un kuras ir ievestas no valstīm, ar kurām tiek pārtraukts preferenciālais režīms.