Zudumu normas muitas uzraudzībā esošām precēm.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.861 „Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm” ir noteiktas nefasēto produktu zudumu normas.

 

MK noteikumos noteikti dabisko zudumu apmēri, to aprēķināšanas un faktiskā zuduma noteikšanas kārtība. MK noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 1.janvārī.